اخذ استاندارد ملی ایران

تمامی محصولات گروه تولید صنعتی وفا دارای مهر استاندارد از اداره کل استاندارد ایران میباشد (بیشتر از 30 سال سابقه در  استاندارد ملی ایران )
کد ملی استاندارد فیلتر های روغن :  6600846805
کد ملی استاندارد  فیلتر های  هوا   :  6605221805