حادثه حریق گروه تولیدی فیلتر وفا

حادثه حریق گروه تولیدی فیلتر وفا                                         

 اوایل بهمن ماه 1392واحد هوا سازی که در بالکن انبار تولید کارخانه قرار داشت  دچار حریق شد که منجر به بروز حادثه ای  بزرگ  برای گروه تولیدی صنعتی فیلتر وفا گردید  که این حادثه منجر به سوختن واحد انبار گردید که خوشبختانه با جلوگیری از سرایت حریق به باقی نقاط کارخانه که شامل سالن های پرس کاری و مونتاژ میباشد فقط قسمت هوا سازی و انبار کارخانه دچار حریق شد و خسارت ناشی از این آتش سوزی بالغ از 5 میلیارد تومان تخمین زده شد . 


نظرات کاربرانارسال نظرات