فیلتر هوا چیست ؟

فیلتر هوا  چیست ؟                                         

فیلترهوا چیست و جایگاهش کجاست؟

فیلترهوا وسیله ای است که در خودرو بر سر راه هوای ورودی به موتور قرار می گیرد:

     1-   ذرات و ناخالصی های موجود در هوا را جذب می کند.            2-میزان هوای مجاز ورودی به موتور را تنظیم می کند.  

فیلتر هوا و موتورخودرو:

بدون فیلتر هوا مقادیر بسیار زیادی از ذرات آلاینده قادرند اجزای مهم موتور مانند:سوپاپ ها-یاتاقان ها-رینگ های پیستون و بدنه داخلی سیلندررا شدیدا دچار سایش و فرسایش نمایند.ذرات متفاوت با اشکال و اندازه های متفاوت مثل ماسه-گردوغبار-دوده-گرده-رطوبت و...در هوای ورودی به موتوروجود دارد که درصورت عدم جلوگیری از ورود آن ها به موتور باعث بروز صدمات جدی به موتور می گردند فیلترهای هوا از ورود این ذرات به داخل موتور جلوگیری کرده و باعث احتراق مناسب و حفاظت از موتور میگردد.

 

فیلترهوا و مصرف بنزین:

فیلتر کثیف و نامناسب باعث افزایش میزان مصرف بنزین می گردد.به دلیل بالا بودن هزینه سوخت  تعویض دیرهنگام فیلتر هوا و نیز غیراستانداردبودن آن از نظر اقتصادی برای دارندگان اتومبیل مقرون به صرفه نمی باشد.

 

فیلترهوا و حفاظت از محیط زیست:

دراثر کثیف و نامرغوب بودن فیلترهوا بنزین به صورت ناقص می سوزدو ناقص سوختن بنزین آلودگی شدید هوا را به دنبال دارد.

 

 

عمر مفید فیلترهوا:

تمام فیلترهای هوا عمر محدودی دارند که پس از آن باید تعویض و به درستی جایگزین شوند.استاندارد تعویض فیلترهوا بین 3تا5هزارکیلومتر می باشد به کاربردن فیلترنامرغوب و غیراستاندارد علاوه بر افزایش زیاد مصرف سوخت می تواند صدمات زیادی را به موتور اتومبیل وارد سازد.

 

جایگاه فیلتر هوا:

محل جایگیری فیلترهوا و شکل آن در اتومبیل های مختلف متفاوت است.درصورتی که فیلترهوا در این جایگاه به درستی قرار نگیرد و درزهای آن به طورصحیح بسته نشود هوای ورودی به جای عبور از سطح کاغذ از میان درزها وارد موتور شده و عمل فیلتراسیون انجام نمی شود درنتیجه به مرور زمان با ورود انواع ذرات معلق در هوا به درون موتور علاوه بر فیلتراسیون نامناسب آسیب های بسیارجدی به بدنه سیلندرها و پیستون ها وارد می آید.نظرات کاربرانارسال نظرات